Booking af mødelokaler

Altid, for alle, uden problemer

Som en del af serviceteamet i et kontorfællesskab kender du alt for meget til de problemer, der opstår, når mødelokalerne skal lejes ud.

Kun nogle få har det samlede overblik, manuelle bookinger i receptionen spilder medarbejdernes tid, mødelokalerne står tomme når de kunne være fyldte, og ændringer i reservationer skaber kaos og utilfredse lejere.

Og de systemer, I har valgt til at håndtere mødelokalerne er tunge at danse med, kører langsomt, passer ikke rigtigt til jeres arbejdsgange, og lejerne har ikke adgang. Det holder jo ikke.

Front Lobby er et moderne mødelokale-booking-system, der giver overblik, bedre kommunikation og gladere lejere. Det er altid tilgængeligt, for alle i kontorfællesskabet, og fra alle steder.

Det vil jeg ikke gå glip af!